Kwaliteits- en veiligheidsbeleid

De directie van Aannemingsbedrijf Platenkamp b.v. (Platenkamp), vindt het belangrijk dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wet- en regelgeving en dat deze op een gebruiksvriendelijke en veilige manier kunnen worden ingezet bij de activiteiten van de klanten.
 
Klanttevredenheid is belangrijk voor Platenkamp mede doordat de markt hectisch en dynamisch is, is er veel concurrentie aan het ontstaan waar we d.m.v. een goede klant tevredenheid minder door beinvloed kunnen worden.
 
Dit houdt in dat Platenkamp zich wil onderscheiden in de markt door klantgericht en klantspecifiek in te spelen op de behoeften van de klanten. De medewerkers van Platenkamp zijn hierbij de belangrijkste schakel. Het is dan ook erg belangrijk dat de medewerkers op elk niveau binnen het bedrijf betrokken zijn bij het productieproces.
Binnen het proces van Platenkamp zijn effectiviteit, productveiligheid en milieuveiligheid belangrijk. Uitgangspunt is hierbij dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeen gekomen eisen en de vanzelfsprekende verwachtingen.
Het werken aan continue verbetering van het bedrijfsproces en/of aanverwante zaken op het gebied van arbo, milieu en kwaliteit is een interne eis van Platenkamp. Elke medewerker binnen Platenkamp dient mee te denken en te zoeken naar mogelijkheden voor verbeteringen.
 
Het kwaliteitssysteem is beschreven in een handboek. Het kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen van de ISO 9001 en de VCA**
 
Aannemingsbedrijf Platenkamp BV beschikt over de volgende certificaten