Afgeronde projecten

Onderstaand ziet u een overzicht van onze afgeronde werken. Klik op de foto of titel voor meer informatie.

Overkluizing Somatunnel te Ede

Ten behoeven van een nieuwe snelfietsroute tussen station Ede-Wageningen en Veenendaal dient een nieuwe overkluizing over de bestaande fietstunnel te worden gemaakt. Deze overkluizing is onderdeel van fase 1 van het project Snelfietsroute  Ede-Veenendaal.  De bestaande fietstunnel is door ProRail in 2016 gerealiseerd en kruist het spoor tussen Arnhem en Utrecht. Voor de aanleg van de snelfietsroute dient over de bestaande fietstunnel op moot 3 (aan de zuidzijde van het spoor) een overkluizing gemaakt te worden. Uitgangspunt hierbij is dat de nieuwe overkluizing constructief en esthetisch identiek is aan de bestaande overkluizing over moot 5 van de fietstunnel aan de noordzijde van het spoor. Wij voeren het betonwerk in onderaanneming uit voor KWS Infra Zwolle.

Ommen Vervangen voetgangersbrug Dantevijver

In opdracht van NONAk BV vervangen wij de bovenbouw van de houten voetgangersbrug in de Dantevijver aan het Broekdijkje te Ommen.

In onze werkplaats stellen wij de brugdelen samen, waarna deze op transport gaan en de brugdelen zullen worden geplaatst.

Dronten Fietsbrug Rendiertocht

In onderaanneming voor De Waard Grondverzet BV bouwen wij voor de Gemeente Dronten een fietsbrug over de Rendiertocht (in het Elandpad) te Dronten. 

De constructie bestaat uit stalen buispalen, betonnen landhoofden en een composiet brugdek.

Renoveren houten voetgangersbrug aan 'De Telgte'

De Gemeente Hardenberg heeft een project opgestart ten behoeve van het renoveren van de houten voetgangersbrug aan ‘De Telgte’ en de ‘Molengaarden’. De gemeente heeft besloten om de houten bovenbouw van de bruggen te vervangen voor een nieuwe houten bovenbouw. De vlonderconstructie op het eiland wordt verwijderd en vervangen door een zogenaamde halfverharding.

Vanaf week 47 tot het einde van dit jaar zijn wij bezig met onze werkzaamheden.

Overkluizing Nieuweweg Veenendaal

Ten behoeve van het project 'Reconstructie Nieuweweg-Noord' te Veenendaal bouwen wij voor KWS Infra Utrecht een betonnen overkluizing over de Zijdewetering in de Nieuweweg Noord te Veenendaal. Op een stalen damwand brengen wij betonnen landhoofden aan, waarop de prefab betonliggers worden gelegd. Op de randliggers wordt een gemetselde rand aangebracht, waar de leuning bovenop gemonteerd wordt.

Vriezenveen Zandwinning Oosterweilanden BV

 

In opdracht van Zandwinning Oosterweilanden B.V. maken wij een 4-tal vloeren waar machines op worden geïnstalleerd  t.b.v. de zandverwerking.
Naast de vloeren maken wij ook een betonnen koker, door deze koker zal, door middel van een transportband, het zand t.z.t. getransporteerd worden naar de volgende locatie.

In week 27 zijn wij op locatie gestart met de eerste werkzaamheden.
De koker zal voor de bouwvak gereed zijn, de andere 4 vloeren zullen eind augustus worden opgeleverd.

 

 

 

Koetshuis Landfort te Megchelen

In opdracht van Bouwbedrijf Hoffman maken wij de strokenfundatie voor een nieuw te bouwen koetshuis en een ca. 90 m1 lang tuinmuur. Dit koetshuis wordt nabij het historische 'Huis Landfort' gebouwd. In dit koetshuis komen o.a. diverse kantoorruimten, een ontvangstruimte, een keuken, een oranjerie, opslagschuur voor tuinmachines, een werkplaats en een dienstwoning.

Fietstunnel Weverstraat te Gennep

In opdracht van 'Bouwteam Aanbrengen fietstunnel Weverstraat te Gennep' bouwen wij een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. De tunnel loopt onder de spoorstraat door en verbind de beide fiets- en voetgangerspaden aan weerszijden van de Brabantweg. De tunnel bestaat uit 7 prefab betonnen tunnelelementen. Nadat deze geplaatst zijn bouwen wij hier gebogen vleugelwanden tegenaan.

Herinrichting Industrieplein Hengelo

Als onderaannemer voor het bouwteam 'Herinrichting Industrieplein te Hengelo' bouwen wij gewapend betonnen beekgoot van ca. 100 m1 lang met daar rondom heen een viertal betonnen zitbanken.

Apeldoorn - winkelcentrum Anklaar

 

Op 26-03 zijn we in onderaanneming van Dura Vermeer gestart in Apeldoorn met de inrichting van de omgeving t.b.v. het nieuwe winkelcentrum 'Anklaar'.
De eerste fase bestaat uit het aanbrengen van de damplanken, waar prefab betonnen hangschotten op worden aangebracht.

Deze schotten zijn bij ons aan de werkplaats geprefabriceerd en zijn voorzien van metselwerk.
In week 21 en 23 zijn de prefab betonelementen, voorzien van metselwerk, geladen en aan de kademuur in Apeldoorn gehangen. 

Op 11 juli 2019 hebben wij het werk in ‘’Herinrichting Zevenhuizen’’ te Apeldoorn opgeleverd. Zie de foto's voor het mooie resultaat!

 

 

 

Erica prefab gemaal

In opdracht van hoofdaannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV hebben wij een prefab gemaal (in 2 delen) gemaakt aan de werkplaats.
Deze is op woensdag 17-04 op transport gezet naar de definitieve locatie in Erica, de 2 delen zullen ter plekke bovenop elkaar gezet worden.
Het gemaal heeft dan een totale hoogte (diepte) van 5,80 m1.

 

Zwolle- div. kunstwerken

Aan de Hasselterdijk te Zwolle, aan de kant van het Zwarte water, worden in de toekomst 5 watervilla’s gebouwd. Deze woningen zullen als kop van de wijk Frankhuis een architectonisch accent vormen aan het Zwarte Water.

Om dit te realiseren moeten er enkele kademuren, kribbes en grondwerkplateau’s gemaakt worden.

Aannemingsbedrijf Platenkamp BV maakt in onderaanneming voor Nonak – Dunnewindgroup de betonnen wanden om de stalen damwanden, voorzien van metselwerk en natuursteen hoekblokken.

Tevens realiseren wij enkele betonbanden en vloeren waar keerwanden voor nieuwe kribbes op komen te staan.

De werkzaamheden duren van week 37 t/m week 42 – 2018.

Nieuwbouw HANOS hengelo

Voor de nieuwbouw van Groothandel HANOS te Hengelo bouwen wij onder andere een traditioneel gebouwde sprinklerkelder, dockshelters, funderingsbalken en poeren.

 

Renovatie 3 bruggen Amersfoort

 

Voor de gemeente Amersfoort gaan wij een 3-tal bruggen renoveren in de wijk Schuilenburg. De huidige brugranden met leuningwerk voldoen niet meer aan de eisen en zijn in zeer slechte staat.

De bestaande wanden incl. kalkzandbreuksteen blokken worden verwijderd en er worden nieuwe schampranden incl. leuningwerk aangebracht. Aan de waterzijde worden de schampranden nadien voorzien van natuursteen elementen.

 

Het project is op 8 mei opgeleverd, wij zijn evenals de gemeente Amersfoort zeer tevreden met het eind resultaat.

 

Nijverdal fietsbrug

In opdracht van de gemeente Hellendoorn gaat Platenkamp BV de bestaande fietsbrug in de Helmkruidlaan te Nijverdal, gelegen over de midden Regge, vervangen.

Deze brug dateert uit 1936 en is in 1945 door de Duitse troepen middels springladingen vernietigd. In 1949 is deze brug hersteld, maar inmiddels dusdanig verouderd dat hij aan vervanging toe is.

De bestaande brug bestaat uit 2 landhoofden met 4 tussensteunpunten. Hij wordt nu in 1 overspanning tussen 2 landhoofden opgebouwd.

 

De werkzaamheden bestaan voornamelijk  uit:

 • het volledig slopen van de bestaande brug, inclusief alle heipalen en landhoofden
 • het aanbrengen van nieuwe boorpalen
 • realiseren nieuwe landhoofden inclusief houten damwanden met taludbekleding
 • het leggen van prefab ligger
 • het aanbrengen van een nieuwe druklaag met schampranden, prefab randelementen en leuningwerk.
 • Het aanbrengen van goten en asfalt over de nieuwe brug.

 

De uitvoering start in week 36 van 2018 en eind 2018 moet de nieuwe brug gereed zijn.
In week 42 is de tweede laag van beide landhoofden gestort in Nijverdal. 
Op donderdag 8 november zijn de prefab-liggers gelegd, deze hebben een lengte van 29,60 m1 en zijn middels een tandem-lift op de plek gelegd.
Vrijdag 16 november is het brugdek gestort.

Op 5 april 2019 hebben wij het werk naar tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd.

Deventer - Brug Holterwegzone

In Deventer wordt een nieuw viaduct aangelegd in de Holterweg. Het viaduct bevindt zich over het fietspad tussen de Atalanta en de N344 Holterweg en wordt tegen het bestaande spoorwegviaduct aangebouwd.

Het werk is onderdeel van de ontwikkeling van de Holterwegzone, een gebied dat wordt ontwikkeld tot een bedrijventerrein inclusief ontsluitingsweg op dit terrein.

 

De werkzaamheden voor Aannemingsbedrijf Platenkamp bv bestaan uit:

 • Aanbrengen boorpalen
 • Aanbrengen landhoofden met structuurmatten in de wanden
 • Leggen prefab volstort-liggers
 • Afbouw dek met i.h.w. gemaakte ronde randliggers
 • Aanbrengen schampranden met leuningwerk etc.

De landhoofden zijn gestort en de liggers zijn gelegd.
In week 26 (2019) hebben wij het werk naar tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd.

Lidwinabrug Zenderen

In opdracht van de gemeente Borne renoveert Platenkamp de bestaande Lidwinabrug in de Retraitehuisweg te Zenderen. Deze brug is gebouwd in 1932 en is gelegen over de Azelerbeek.

In het verleden maakte deze brug deel uit van de doorgaande weg richting Zenderen. 

Momenteel wordt deze brug alleen nog gebruikt voor de toegang tot het achterliggende perceel.

Uit onderzoek is gebleken dat de brug dusdanig verouderd en aangetast is, dat deze vervangen moet worden (zie ook foto van de onderzijde)

De gemeente Borne heeft besloten om alleen het tussenliggende betondek met opleggingen te vervangen en het bestaande metselwerk te behouden.

 

Platenkamp vervangt het tussenliggende betondek doormiddel van het loszagen van het dek, het aanbrengen van nieuwe opleggingen met breedplaten en hierop brengen wij een nieuwe druklaag aan.

Om toegang tot het achterliggende perceel te waarborgen is er een noodbrug over de Azelerbeek aangebracht.

De werkzaamheden zullen rond week 38 – 2018 afgerond zijn.

 

Kunstwerken Elden

In Elden maken wij voor de KWS een gracht met een stuw. Dit is een onderdeel van een nieuwbouwplan genaamd de tuinen van Elden.

Direct na de bouwvakvakantie zijn we begonnen met de boorpalen. Inmiddels zijn de kunstwerken 1 en 2 klaar. (de gehele gracht) In het voorjaar van 2017 moeten wij nog 3 houten bruggen realiseren en we verwachten rond de bouwvak vakantie 2018 geheel gereed te zijn. 

Week 26 zijn de laatste fiets bruggen in de Tuin van Elden opgeleverd.  

Kelder Nunspeet

In Nunspeet maken wij in opdracht voor NTP een kelder voor een zwembad en techniek ruimte.
De vloer is in week 24 gestort en inmiddels zijn ook de wanden en de breedplaat vloer geplaatst.

Afgelopen woensdag week 28 hebben wij de wanden en het dek gestort.
Verwachting is eind week 29 onze werkzaamheden te hebben afgerond.

 

Betonnen kunstwerken N305 te Almere

In Almere maken wij in onderaanneming van KWS de betonnen kunstwerken ten behoeve van het project: baanverdubbeling N305. De huidige weg, N305 Waterlandseweg, is op het traject waar wij aan het werk zijn een enkelbaans weg. In verband met de toenemende drukte heeft de bestaande weg te weinig capaciteit en daarom zal ook dit gedeelte van de N305 worden uitgevoerd in 2 gescheiden rijbanen.

Over het kanaal de Lange Wetering maken wij een nieuwe brug van ca. 70m1 lang, bestaande uit 2 landhoofden en 2 tussensteunpunten in het water. De bestaande brug is als voorbeeld gebruikt en beide bruggen dienen na gereedkomen een nagenoeg zelfde uitstraling te krijgen. In week 15 zijn de eerste pijlers van het tussen-steunpunt brug Lange Wetering gestort.

Ter plaatse van de Stevenstunnel, vlakbij stichting Aap, moet er een extra gesloten moot worden gemaakt. Hierom wordt 1 zijde van de bestaande tunnel geheel gesloopt, waarna wij een extra gesloten moot maken met een nieuwe toerit. Over deze gesloten moot komen de extra 2 rijbanen.

Begin februari 2017 zijn wij buiten met de werkzaamheden begonnen. De 2e vloer van de Stevenstunnel in Almere is afgelopen donderdag 13 april gestort en er kan nu begonnen worden met de wanden. De hoge wanden van het dichte gedeelte van de nieuwe Stevenstunnel staan al in de stelkisten en zullen binnenkort worden gestort. Inmiddels is de huidige Stevenstunnel opgeknapt en geschilderd daarnaast is het nieuwe deel van de Stevenstunnel nagenoeg gereed.

 

Kunstwerken Woerden

In opdracht van Roelofs maken wij een drietal kunstwerken in Woerden.
Week 41 hebben wij onze werkzaamheden afgerond voor het eerste kunstwerk; verbreding van de oprit A12 richting Gouda.

Begin 2018 zullen wij starten met de andere twee kunstwerken welke behoren tot het project Bravo 3; N420 en Rotondes

Viaduct Ter Apel

In opdracht voor de combinatie De Roo / Nonak bouwen wij in Ter Apel een viaduct over de N366.
Dit viaduct is onderdeel van de ongelijkvloerse kruising tussen de N366 en de N391 en vervangt de huidige rotonde ter verbetering van de verkeersdoorstroming.

De werkzaamheden zijn in week 6 van 2018 gestart en zullen rond de bouwvak 2018 gereed zijn.

Het viaduct bestaat uit 2 landhoofden met ronde Y-pijlers en een tandoplegging.
Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer niet worden gestremd.
De prefab koker liggers worden in 2 nachtafsluitingen aangebracht.

In April '18 zijn we gestart met het opbouwen van de ondersteuning ten behoeve van de ronde Y-pijlers.
De liggers (die 65 ton per stuk wegen) zijn in de nacht van 4 op 5 juni aangebracht met een 700 tons telescoopkraan van Mammoet. Het was een voorspoedige nacht en waren ruim op tijd gereed.

Vrijdag 20-juli is het werk in Ter Apel officieel geopend door de gedeputeerde van provincie Groningen daarbij is de naam bekend gemaakt van het door ons gebouwde viaduct!

Het is een mooi viaduct geworden waar hard aan is gewerkt door onze jongens!

Herinrichting IJsselkade te Zutphen

In Zutphen maken wij in onderaanneming van combinatie NTP / De Klerk V.O.F. de betonnen kunstwerken ten behoeve van het project: Herinrichting IJsselkade Zutphen, fase 1. De gemeente Zutphen gaat de IJsselkade grondig aanpakken. De IJsselkade van Zutphen is een beeldbepalend gebied voor de stad. Het is een recreatief en wandelgebied en een belangrijke doorgaande route voor auto's en fietsers. Daarnaast functioneert de IJsselkade als toeristische aanjager voor riviercruises. De IJsselkade sluit direct aan op de historische binnenstad. Wij brengen een betonnen/stalen verkeersbrug aan en wij vervangen een groot deel van de kademuur. Hiervoor plaatsen wij prefab betonnen elementen tegen een stalen damwand. De betonelementen worden op ons werkterrein aan de Havenstraat voorzien van metselwerk, voordat deze geplaatst gaan worden.

Fase 1 van de herinrichting IJsselkade begint momenteel al aardig vorm te krijgen.

Laadkuil Key West te Enschede

In opdracht van Harink bouwingenieurs maken wij voor Key West Bedding in Enschede een laadkuil met een dockshelter.
Begin 2016 hebben wij voor hen de eerste laadkuil gerealiseerd, door bedrijfsuitbreiding zijn we momenteel begonnen aan het tweede exemplaar.

 

Overkapping Twentebad te Hengelo

In opdracht van Dura Vermeer Onderhoud & Renovatie Hengelo BV bouwen wij 3 kelders en een nieuwe zwembadwand ten behoeve van het realiseren van de buitbadoverkapping van het Twentebad te Hengelo. In juni zijn wij gestart met het aanbrengen van de betonvloeren. Hierop komen holle wand elementen en breed- en kanaalplaatvloeren. Deze worden vervolgens afgestort.

parkeerkelder te Amsterdam

In Amsterdam bouwen we als onderaannemer van Haase bouwbedrijf een 2-laagse parkeerkelder met een betonnen liftschacht.
Begin februari zijn we gestart met de eerste werkzaamheden, in week 10 zijn alle liftparkerwanden gestort.

Onze werkzaamheden zullen naar verwachting voor de bouwvak gereed zijn.

Betonduiker Hart van Zuid

In Hengelo maken wij in onderaanneming van de NTP groep een tweetal betonnen kunstwerken ten behoeve van het project; Aanleg laan Hart van Zuid.

Dit werk bestaat uit twee onderdelen waarvan we het eerste onderdeel hebben afgerond. ( het verlengen en vernieuwen van de duiker en het realiseren van een betonnen put.)
In 2018 starten we met het tweede onderdeel, het realiseren van de duikerbrug.

 

 

 

Renovatie Stuw Scholten te Stegeren

In opdracht van het Waterschap Vechtstromen hebben wij de bestaande stuwconstructie gerenoveerd. De bestaande houten vaste overlaat constructie hebben wij vervangen voor kunststof damplanken en gordingen. Daarnaast hebben wij ook het betonnen in- en uitstroombed vervangen. Dit werk is eind juli (in 2 weken tijd) uitgevoerd.

Brug Deurninger Es

In opdracht van hoofdaannemer NTP Ifra Enschede maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp BV een brug over de Deurninger Es te Deurningen. In week 17 zijn we gestart met onze werkzaamheden. De liggers en stootplaten zijn in eigen beheer bij onze werkplaats gestort. In week 26 wordt het leuningwerk geplaatst en daarmee zullen wij onze werkzaamheden afronden.

Lent - de Grote Boel

Ten behoeve van de toegang tot de nieuwbouwwijk De Grote Boel, maakt Platenkamp in opdracht voor KWS een brug over de bestaande beek. In week 7, 2017 zijn wij gestart met de werkvloeren en de stel bekisting voor de landhoofden. Inmiddels zijn de prefab betonliggers geplaatst.

Zoals u op de foto's kunt zien krijgt het metselwerk bij de brug Grote Boel te Lent/Nijmegen zijn vorm en is inmiddels voor de helft gereed. Het geeft een mooi robuust uiterlijk.

In week 19 zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan deze bijzondere brug in de nieuwbouwwijk De Grote Boel. Er is wederom een mooie brug gereed in de gemeente Nijmegen.

RWZI Glanerbrug

In opdracht van het Waterschap Vechtstromen voert Aannemingsbedrijf Platenkamp BV divere bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden uit op de rioolwaterzuivering te Glanerbrug. De werkzaamheden worden onder andere verricht aan het ontvangwerk, slibindikker, verdeelwerk, retourslibgemaal, nabezinktanks en het terreinrioolgemaal. Vanaf maandag 14 juli 2014 zijn wij gestart met onze werkzaamheden.

Trillingsarm Lab

In opdracht van hoofdaannemer WBC Bouwgroep BV maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp BV voor de Radbout Universiteit Nijmegen een trillingsarm lab.

Op 5 januari 2015 zijn wij gestart met onze werkzaamheden.

Hemelwaterberging

De gemeente Oldenzaal wil de Bisschop Balderikstraat herinrichten. Om het hemelwater te kunnen bergen is een bergingskelder nodig met een inhoud van 450 m3.
Momenteel werkt Aannemingsbedrijf Platenkamp in opdracht van de gemeente Oldenzaal, op basis van een Design & Construct overeenkomst UAV-gc 2005 aan het aanbrengen van een hemelwaterberging. Op basis van een economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft Aannemingsbedrijf Platenkamp deze opdracht verworven.
Vanaf dinsdag 19 mei 2015 zijn wij gestart met onze werkzaamheden.

Overkluizing Kroonplein te Lemelerveld

De gemeente Dalfsen wil het Kroonplein in Lemelerveld herinrichten om het geschikt te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Een onderdeel van deze herinrichting betreft het verlengen van de bestaande overkluizing van het Overijssels kanaal om het plein te vergroten.
Momenteel werkt Aannemingsbedrijf Platenkamp in opdracht van de gemeente Dalfsen, op basis van een RAW-bestek aan het verlengen van de bestaande overkluizing. Op basis van een economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft Aannemingsbedrijf Platenkamp deze opdracht verworven.
Vanaf maandag 25 augustus 2014 zijn wij gestart met onze werkzaamheden.

Brug 55 Schuytgraaf Arnhem

In opdracht van hoofdaannemer KWS Infra maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp voor de gemeente Arnhem een brug in de nieuwe wijk Schuytgraaf.
In april 2015 zijn we gestart met fase 1, het realiseren van de brug. Deze fase is in 2015 afgerond.

Afgelopen November 2017 zijn we gestart met fase 2 van het project 'brug 55', in deze 2de fase zal de trap worden gerealiseerd.
Dit is tevens een onderdeel van de brug.

 

 

Faunapassage Renkum

In Renkum wordt een faunapassage gebouwd voor de Halveradsbeek.

De faunapassage verbindt de natuurgebieden Oostereng en Beukenlaan ter hoogte van de Halveradsbeek met elkaar en is geschikt voor keinere diersoorten die via de nieuwe oevers van en naar de natuurgebieden trekken.

In maart 2015 zijn we gestart met onze werkzaamheden.

Vervangen brug Hoofdweg

In opdracht van de gemeente Twenterand vervangt Aannemingsbedrijf Platenkamp BV de brug in de Hoofweg te Westerhaar. Zowel de oude verkeersbrug als de fietsbrug worden gesloopt en er wordt een nieuwe betonbrug met een gescheiden fietspad gebouwd.
Vanaf dinsdag 11 augustus 2014 zullen wij starten met onze werkzaamheden.

4 bruggen Eilanddeel Laauwik

In opdracht van hoofdaannemer KWS Infra BV maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp BV voor Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong (GEM Waalsprong) vier betonbruggen in de wijk Eilanddeel Laauwik te Lent.
Vanaf woensdag 9 juli 2014 zullen wij starten met onze werkzaamheden.

4 bruggen Koekoeksbeek

In opdracht van hoofdaannemer NTP Infra Enschede maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp BV voor het Wachterschap Vechtstromen vier bruggen over de Koekoeksbeek te Hengelo. Dit is onderdeel van de herinrichting van de Koekoeksbeek ter hoogte van Veldwijk Zuid te Hengelo. Drie bruggen worden uitgevoerd in beton. De vierde heeft een betonnen onderbouw en een stalen bovenbouw met kunststof dekplanken.
Vanaf maandag 19 mei 2014 zullen wij starten met onze werkzaamheden.

Afzinkput Sittard

Afzinken van een ontvangstput t.b.v. het verwijderen van 2 boorkoppen in het centrum van Sittard (2012).

Fietsbrug Oldenzaal

Maken van een betonnen fiets- en voetgangersbrug over de rondweg van Oldenzaal (2011).

Duikerbeƫindiging UT Enschede

Bouw van 4 stuks duikerbeƫindigingen, incl. metselwerk t.p.v. de toegang UT te Enschede (2011).

Parkeerkelder Stadshagen Delden

Bouw van een parkeerkelder met een oppervlakte van 100 bij 40 meter.

Brug Hoogeveense Vaart

Maken van een betonnen onderbouw inclusief remmingswerken voor een brug over de Hoogeveense Vaart.

Bergbezinkbassin de Mors Ootmarsum

Aanleg van een bergbezinkbassin van 3800 m3 voor de gemeente Dinkelland.

Renovatie betonduiker Prorail Lievelde

Vervanging van een betonduiker onder het spoor bij Lievelde.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Haarlo

Uitbreiding rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haarlo.

Bergingsbassin Velve Lindenhof

Aanleg van een bergingsbassin van ca. 900 m3 voor de Gemeente Enschede (2011).

Pompstation Vlieland

Aanleg van een drinkwatervoorziening voor de bewoners van Vlieland.

Bergbezinkbassin Huizen

In Huizen maken we in opdracht van NTP Infra Hattem een bergbezinkbassin onder een nieuw aan te leggen rotonde ter hoogte van de Graaf Wichman en de Gooilandweg.

Vanaf dinsdag 17 mei 2016 zijn wij gestart met onze werkzaamheden.

Brouwersgracht Veenendaal

In Veenendaal stroomt weer water door het centrum. In opdracht van Roelofs Wegenbouw werkt Aannemingsbedrijf Platenkamp B.V. voor de gemeente Veenendaal mee aan de realisatie van de Brouwersgracht.

Vanaf juni 2015 zijn we onze werkzaamheden gestart en in december 2015 was de feestelijke opening van de 1e fase. In juni 2016 zijn we begonnen met de volgende fase.

Betonnen vijver Baarn

In opdracht van hoofdaannemer Vaarkamp B.V. maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp voor Staatsbosbeheer een betonnen vijver in het Baarnse Bos.

Begin oktober 2015 zijn wij gestart met onze werkzaamheden en 14 april 2016 was de opening van het vernieuwde park met daarin de vijver.

Steltsebrug Lent

In Lent maken we in opdracht van de Gemeente Nijmegen een brug. Deze brug gaat de verbinding vormen tussen de N325 en een nieuwe, nog in aanbouw zijnde, wijk.

Eind september 2016 zijn we begonnen met het aanbrengen van de heipalen en we verwachten eind februari klaar te zijn met onze werkzaamheden.

2 bruggen Koeksebelt te Ommen

In opdracht van hoofdaannemer Nonak maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp BV twee bruggen bij de Koeksebelt te Ommen. Deze bruggen worden gelijktijdig gebouwd.

Na de Bouwvak zijn we gestart met onze werkzaamheden dit verloopt zoals gepland. In week 12 is al het leuningwerk geplaatst en daarmee hebben wij onze werkzaamheden binnen dit project afgerond.

Duiker Heelsum

In opdracht van de KWS maken wij over de damwand een betonnen muur, deze muur wordt omhult met metselwerk. Daarbovenop brengen we een leuningwerk aan. Dit werk is een onderdeel van de nieuwe duiker die onder de N782 loopt.

In week 16 hebben wij het project opgeleverd en afgerond.

Kademuren Zutphen

Op diverse lokaties in Zutphen zijn we, in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel, de kademuren aan het renoveren. In totaal is dat ongeveer 1 km.
Wij voeren hier de betonreparatiewerkzaamheden uit aan de deksloven op de damwanden en herstellen het voegwerk van bestaand metselwerk. Ook worden de damwanden gestraald tot 0.5m onder het maaiveld en opnieuw gecoat.

Op de foto's is duidelijk te zien hoe het was en hoe het er na de renovatie uit ziet.
Wij zijn eind mei 2016 met onze werkzaamheden begonnen.

Vervangingsinverstering kademuren

Het Waterschap Rijn en IJssel wil een vervangingsinvestering uitvoeren aan diverse kademuren met bijkomende werkzaamheden in Arnhem, Doesburg, Zutphen en Gorssel. Momenteel werkt Aannemingsbedrijf Platenkamp in opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel, op basis van een RAW-bestek aan kademuren in Arnhem en Doesburg. De werkzaamheden aan de kademuren in Zutphen en de coupure in Gorssel worden vanaf maart 2016 in gang gezet.
Op basis van een economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft Aannemingsbedrijf Platenkamp deze opdracht verworven.
Vanaf begin september 2015 zijn wij gestart met onze werkzaamheden.