Afgeronde projecten

Onderstaand ziet u een overzicht van onze afgeronde werken. Klik op de foto of titel voor meer informatie.

Laadkuil Key West te Enschede

In opdracht van Harink bouwingenieurs maken wij voor Key West Bedding in Enschede een laadkuil met een dockshelter.
Begin 2016 hebben wij voor hen de eerste laadkuil gerealiseerd, door bedrijfsuitbreiding zijn we momenteel begonnen aan het tweede exemplaar.

 

Overkapping Twentebad te Hengelo

In opdracht van Dura Vermeer Onderhoud & Renovatie Hengelo BV bouwen wij 3 kelders en een nieuwe zwembadwand ten behoeve van het realiseren van de buitbadoverkapping van het Twentebad te Hengelo. In juni zijn wij gestart met het aanbrengen van de betonvloeren. Hierop komen holle wand elementen en breed- en kanaalplaatvloeren. Deze worden vervolgens afgestort.

parkeerkelder te Amsterdam

In Amsterdam bouwen we als onderaannemer van Haase bouwbedrijf een 2-laagse parkeerkelder met een betonnen liftschacht.
Begin februari zijn we gestart met de eerste werkzaamheden, in week 10 zijn alle liftparkerwanden gestort.

Onze werkzaamheden zullen naar verwachting voor de bouwvak gereed zijn.

Betonduiker Hart van Zuid

In Hengelo maken wij in onderaanneming van de NTP groep een tweetal betonnen kunstwerken ten behoeve van het project; Aanleg laan Hart van Zuid.

Dit werk bestaat uit twee onderdelen waarvan we het eerste onderdeel hebben afgerond. ( het verlengen en vernieuwen van de duiker en het realiseren van een betonnen put.)
In 2018 starten we met het tweede onderdeel, het realiseren van de duikerbrug.

 

 

 

Renovatie Stuw Scholten te Stegeren

In opdracht van het Waterschap Vechtstromen hebben wij de bestaande stuwconstructie gerenoveerd. De bestaande houten vaste overlaat constructie hebben wij vervangen voor kunststof damplanken en gordingen. Daarnaast hebben wij ook het betonnen in- en uitstroombed vervangen. Dit werk is eind juli (in 2 weken tijd) uitgevoerd.

Brug Deurninger Es

In opdracht van hoofdaannemer NTP Ifra Enschede maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp BV een brug over de Deurninger Es te Deurningen. In week 17 zijn we gestart met onze werkzaamheden. De liggers en stootplaten zijn in eigen beheer bij onze werkplaats gestort. In week 26 wordt het leuningwerk geplaatst en daarmee zullen wij onze werkzaamheden afronden.

Lent - de Grote Boel

Ten behoeve van de toegang tot de nieuwbouwwijk De Grote Boel, maakt Platenkamp in opdracht voor KWS een brug over de bestaande beek. In week 7, 2017 zijn wij gestart met de werkvloeren en de stel bekisting voor de landhoofden. Inmiddels zijn de prefab betonliggers geplaatst.

Zoals u op de foto's kunt zien krijgt het metselwerk bij de brug Grote Boel te Lent/Nijmegen zijn vorm en is inmiddels voor de helft gereed. Het geeft een mooi robuust uiterlijk.

In week 19 zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan deze bijzondere brug in de nieuwbouwwijk De Grote Boel. Er is wederom een mooie brug gereed in de gemeente Nijmegen.

RWZI Glanerbrug

In opdracht van het Waterschap Vechtstromen voert Aannemingsbedrijf Platenkamp BV divere bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden uit op de rioolwaterzuivering te Glanerbrug. De werkzaamheden worden onder andere verricht aan het ontvangwerk, slibindikker, verdeelwerk, retourslibgemaal, nabezinktanks en het terreinrioolgemaal. Vanaf maandag 14 juli 2014 zijn wij gestart met onze werkzaamheden.

Trillingsarm Lab

In opdracht van hoofdaannemer WBC Bouwgroep BV maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp BV voor de Radbout Universiteit Nijmegen een trillingsarm lab.

Op 5 januari 2015 zijn wij gestart met onze werkzaamheden.

Hemelwaterberging

De gemeente Oldenzaal wil de Bisschop Balderikstraat herinrichten. Om het hemelwater te kunnen bergen is een bergingskelder nodig met een inhoud van 450 m3.
Momenteel werkt Aannemingsbedrijf Platenkamp in opdracht van de gemeente Oldenzaal, op basis van een Design & Construct overeenkomst UAV-gc 2005 aan het aanbrengen van een hemelwaterberging. Op basis van een economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft Aannemingsbedrijf Platenkamp deze opdracht verworven.
Vanaf dinsdag 19 mei 2015 zijn wij gestart met onze werkzaamheden.

Overkluizing Kroonplein te Lemelerveld

De gemeente Dalfsen wil het Kroonplein in Lemelerveld herinrichten om het geschikt te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Een onderdeel van deze herinrichting betreft het verlengen van de bestaande overkluizing van het Overijssels kanaal om het plein te vergroten.
Momenteel werkt Aannemingsbedrijf Platenkamp in opdracht van de gemeente Dalfsen, op basis van een RAW-bestek aan het verlengen van de bestaande overkluizing. Op basis van een economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft Aannemingsbedrijf Platenkamp deze opdracht verworven.
Vanaf maandag 25 augustus 2014 zijn wij gestart met onze werkzaamheden.

Brug 55 Schuytgraaf Arnhem

In opdracht van hoofdaannemer KWS Infra maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp voor de gemeente Arnhem een brug in de nieuwe wijk Schuytgraaf.
In april 2015 zijn we gestart met fase 1, het realiseren van de brug. Deze fase is in 2015 afgerond.

Afgelopen November 2017 zijn we gestart met fase 2 van het project 'brug 55', in deze 2de fase zal de trap worden gerealiseerd.
Dit is tevens een onderdeel van de brug.

 

 

Faunapassage Renkum

In Renkum wordt een faunapassage gebouwd voor de Halveradsbeek.

De faunapassage verbindt de natuurgebieden Oostereng en Beukenlaan ter hoogte van de Halveradsbeek met elkaar en is geschikt voor keinere diersoorten die via de nieuwe oevers van en naar de natuurgebieden trekken.

In maart 2015 zijn we gestart met onze werkzaamheden.

Vervangen brug Hoofdweg

In opdracht van de gemeente Twenterand vervangt Aannemingsbedrijf Platenkamp BV de brug in de Hoofweg te Westerhaar. Zowel de oude verkeersbrug als de fietsbrug worden gesloopt en er wordt een nieuwe betonbrug met een gescheiden fietspad gebouwd.
Vanaf dinsdag 11 augustus 2014 zullen wij starten met onze werkzaamheden.

4 bruggen Eilanddeel Laauwik

In opdracht van hoofdaannemer KWS Infra BV maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp BV voor Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong (GEM Waalsprong) vier betonbruggen in de wijk Eilanddeel Laauwik te Lent.
Vanaf woensdag 9 juli 2014 zullen wij starten met onze werkzaamheden.

4 bruggen Koekoeksbeek

In opdracht van hoofdaannemer NTP Infra Enschede maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp BV voor het Wachterschap Vechtstromen vier bruggen over de Koekoeksbeek te Hengelo. Dit is onderdeel van de herinrichting van de Koekoeksbeek ter hoogte van Veldwijk Zuid te Hengelo. Drie bruggen worden uitgevoerd in beton. De vierde heeft een betonnen onderbouw en een stalen bovenbouw met kunststof dekplanken.
Vanaf maandag 19 mei 2014 zullen wij starten met onze werkzaamheden.

Afzinkput Sittard

Afzinken van een ontvangstput t.b.v. het verwijderen van 2 boorkoppen in het centrum van Sittard (2012).

Fietsbrug Oldenzaal

Maken van een betonnen fiets- en voetgangersbrug over de rondweg van Oldenzaal (2011).

Duikerbeƫindiging UT Enschede

Bouw van 4 stuks duikerbeƫindigingen, incl. metselwerk t.p.v. de toegang UT te Enschede (2011).

Parkeerkelder Stadshagen Delden

Bouw van een parkeerkelder met een oppervlakte van 100 bij 40 meter.

Brug Hoogeveense Vaart

Maken van een betonnen onderbouw inclusief remmingswerken voor een brug over de Hoogeveense Vaart.

Bergbezinkbassin de Mors Ootmarsum

Aanleg van een bergbezinkbassin van 3800 m3 voor de gemeente Dinkelland.

Renovatie betonduiker Prorail Lievelde

Vervanging van een betonduiker onder het spoor bij Lievelde.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Haarlo

Uitbreiding rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haarlo.

Bergingsbassin Velve Lindenhof

Aanleg van een bergingsbassin van ca. 900 m3 voor de Gemeente Enschede (2011).

Pompstation Vlieland

Aanleg van een drinkwatervoorziening voor de bewoners van Vlieland.

Bergbezinkbassin Huizen

In Huizen maken we in opdracht van NTP Infra Hattem een bergbezinkbassin onder een nieuw aan te leggen rotonde ter hoogte van de Graaf Wichman en de Gooilandweg.

Vanaf dinsdag 17 mei 2016 zijn wij gestart met onze werkzaamheden.

Brouwersgracht Veenendaal

In Veenendaal stroomt weer water door het centrum. In opdracht van Roelofs Wegenbouw werkt Aannemingsbedrijf Platenkamp B.V. voor de gemeente Veenendaal mee aan de realisatie van de Brouwersgracht.

Vanaf juni 2015 zijn we onze werkzaamheden gestart en in december 2015 was de feestelijke opening van de 1e fase. In juni 2016 zijn we begonnen met de volgende fase.

Betonnen vijver Baarn

In opdracht van hoofdaannemer Vaarkamp B.V. maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp voor Staatsbosbeheer een betonnen vijver in het Baarnse Bos.

Begin oktober 2015 zijn wij gestart met onze werkzaamheden en 14 april 2016 was de opening van het vernieuwde park met daarin de vijver.

Steltsebrug Lent

In Lent maken we in opdracht van de Gemeente Nijmegen een brug. Deze brug gaat de verbinding vormen tussen de N325 en een nieuwe, nog in aanbouw zijnde, wijk.

Eind september 2016 zijn we begonnen met het aanbrengen van de heipalen en we verwachten eind februari klaar te zijn met onze werkzaamheden.

2 bruggen Koeksebelt te Ommen

In opdracht van hoofdaannemer Nonak maakt Aannemingsbedrijf Platenkamp BV twee bruggen bij de Koeksebelt te Ommen. Deze bruggen worden gelijktijdig gebouwd.

Na de Bouwvak zijn we gestart met onze werkzaamheden dit verloopt zoals gepland. In week 12 is al het leuningwerk geplaatst en daarmee hebben wij onze werkzaamheden binnen dit project afgerond.

Duiker Heelsum

In opdracht van de KWS maken wij over de damwand een betonnen muur, deze muur wordt omhult met metselwerk. Daarbovenop brengen we een leuningwerk aan. Dit werk is een onderdeel van de nieuwe duiker die onder de N782 loopt.

In week 16 hebben wij het project opgeleverd en afgerond.

Kademuren Zutphen

Op diverse lokaties in Zutphen zijn we, in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel, de kademuren aan het renoveren. In totaal is dat ongeveer 1 km.
Wij voeren hier de betonreparatiewerkzaamheden uit aan de deksloven op de damwanden en herstellen het voegwerk van bestaand metselwerk. Ook worden de damwanden gestraald tot 0.5m onder het maaiveld en opnieuw gecoat.

Op de foto's is duidelijk te zien hoe het was en hoe het er na de renovatie uit ziet.
Wij zijn eind mei 2016 met onze werkzaamheden begonnen.

Vervangingsinverstering kademuren

Het Waterschap Rijn en IJssel wil een vervangingsinvestering uitvoeren aan diverse kademuren met bijkomende werkzaamheden in Arnhem, Doesburg, Zutphen en Gorssel. Momenteel werkt Aannemingsbedrijf Platenkamp in opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel, op basis van een RAW-bestek aan kademuren in Arnhem en Doesburg. De werkzaamheden aan de kademuren in Zutphen en de coupure in Gorssel worden vanaf maart 2016 in gang gezet.
Op basis van een economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft Aannemingsbedrijf Platenkamp deze opdracht verworven.
Vanaf begin september 2015 zijn wij gestart met onze werkzaamheden.