Lopende projecten

Onderstaand ziet u een overzicht van onze lopende projecten. Klik op de foto of titel voor meer informatie.

Almelo Renoveren brug Slagendwarsweg

In opdracht van de Gemeente Almelo voeren wij renovatiewerkzaamheden uit aan de gewapend betonnen verkeersbrug in de Slagendwarsweg. 

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Inrichten werkterrein en opslagveld
  • Reinigen van de brug
  • Verwijderen van de slijtlaag, brugleuningen en taludverdediging
  • Uitvoeren van betonreparaties onder BRL 3201-2017
  • Ophalen bestrating en aanbrengen nieuwe slijtlaag
  • Aanbrengen nieuwe brugleuning
  • Herstellen taludbekleding
  • Opruimen werkterrein

Start van de werkzaamheden zijn gepland vanaf maandag 22 juni t/m vrijdag 03 juli 2020. In deze periode is de brug afgesloten voor alle verkeer.

Eibergen Strandpaviljoen

In opdracht van de Gemeente Berkelland bouwen wij een strandpaviljoen in de Oude Berkeltak in Eibergen (tussen de Berkel en wandelpark 'De Maat').

Dit nieuw te bouw paviljoen is evenals de aanleg van Berkelbeach een onderdeel van het meer beleefbaar maken van de Berkel nabij het centrum van Eibergen.

Wij brengen stalen buispalen aan, waarop 3 betonnen poeren geplaatst worden. Hierop wordt de stalen draagconstructie (Neco Staalbouw) geplaatst en deze wordt voorzien van een houten dek. De bestaande brug passen wij aan, zodat door middel van een loopbrug toegang tot het strandpaviljoen wordt verkregen.

Hengelo: Herinrichting Terrein Welbions

In opdracht van hoofdaannemer Negam bouwen wij voor Waterschap Vechtstromen,  Gemeente Hengelo en Welbions op het terrein van Welbions aan de Paul Krugerstraat te Hengelo (ov) een nieuwe beekconstructie.

Wij plaatsen prefab wanden vlak langs de bestaande bebouwing. Deze worden aan de beekvloer vast gestort. Vervolgens wordt een betonwand tegen de prefab wand gestort. Daar wordt dan weer metselwerk voorlangs aangebracht. De prefab wanden zijn bij ons aan de werkplaats geproduceerd.

Reconstructie Hengelder en gebiedsvisie Zevenaar

In de gemeente Zevenaar wordt momenteel gewerkt aan de herinrichting van de Hengelderweg (ViA15), waarbij de A15 op de A12 aangesloten wordt.  Eén onderdeel hiervan is de aanleg van een snelfietsroute en waterhuishouding Hengelder. In onderaanneming voor Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. bouwen wij een fietstunnel en een voetgangersbrug. De snelfietsroute wordt gecombineerd met een bestaande watergang 'de Hengelder Leigraaf'. Dit fietspad doorkruist de Hengelderweg en komt tussen de Edisonstraat en de A12.