Lopende projecten

Onderstaand ziet u een overzicht van onze lopende projecten. Klik op de foto of titel voor meer informatie.

Hengelo: Herinrichting Terrein Welbions

In opdracht van hoofdaannemer Negam bouwen wij voor Waterschap Vechtstromen,  Gemeente Hengelo en Welbions op het terrein van Welbions aan de Paul Krugerstraat te Hengelo (ov) een nieuwe beekconstructie.

Wij plaatsen prefab wanden vlak langs de bestaande bebouwing. Deze worden aan de beekvloer vast gestort. Vervolgens wordt een betonwand tegen de prefab wand gestort. Daar wordt dan weer metselwerk voorlangs aangebracht. De prefab wanden zijn bij ons aan de werkplaats geproduceerd.

Overkluizing Somatunnel te Ede

Ten behoeven van een nieuwe snelfietsroute tussen station Ede-Wageningen en Veenendaal dient een nieuwe overkluizing over de bestaande fietstunnel te worden gemaakt. Deze overkluizing is onderdeel van fase 1 van het project Snelfietsroute  Ede-Veenendaal.  De bestaande fietstunnel is door ProRail in 2016 gerealiseerd en kruist het spoor tussen Arnhem en Utrecht. Voor de aanleg van de snelfietsroute dient over de bestaande fietstunnel op moot 3 (aan de zuidzijde van het spoor) een overkluizing gemaakt te worden. Uitgangspunt hierbij is dat de nieuwe overkluizing constructief en esthetisch identiek is aan de bestaande overkluizing over moot 5 van de fietstunnel aan de noordzijde van het spoor. Wij voeren het betonwerk in onderaanneming uit voor KWS Infra Zwolle.

Reconstructie Hengelder en gebiedsvisie Zevenaar

In de gemeente Zevenaar wordt momenteel gewerkt aan de herinrichting van de Hengelderweg (ViA15), waarbij de A15 op de A12 aangesloten wordt.  Eén onderdeel hiervan is de aanleg van een snelfietsroute en waterhuishouding Hengelder. In onderaanneming voor Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. bouwen wij een fietstunnel en een voetgangersbrug. De snelfietsroute wordt gecombineerd met een bestaande watergang 'de Hengelder Leigraaf'. Dit fietspad doorkruist de Hengelderweg en komt tussen de Edisonstraat en de A12.