Lopende projecten

Onderstaand ziet u een overzicht van onze lopende projecten. Klik op de foto of titel voor meer informatie.

Renoveren houten voetgangersbrug aan 'De Telgte'

De Gemeente Hardenberg heeft een project opgestart ten behoeve van het renoveren van de houten voetgangersbrug aan ‘De Telgte’ en de ‘Molengaarden’. De gemeente heeft besloten om de houten bovenbouw van de bruggen te vervangen voor een nieuwe houten bovenbouw. De vlonderconstructie op het eiland wordt verwijderd en vervangen door een zogenaamde halfverharding.

Vanaf week 47 tot het einde van dit jaar zijn wij bezig met onze werkzaamheden.

Overkluizing Somatunnel te Ede

Ten behoeven van een nieuwe snelfietsroute tussen station Ede-Wageningen en Veenendaal dient een nieuwe overkluizing over de bestaande fietstunnel te worden gemaakt. Deze overkluizing is onderdeel van fase 1 van het project Snelfietsroute  Ede-Veenendaal.  De bestaande fietstunnel is door ProRail in 2016 gerealiseerd en kruist het spoor tussen Arnhem en Utrecht. Voor de aanleg van de snelfietsroute dient over de bestaande fietstunnel op moot 3 (aan de zuidzijde van het spoor) een overkluizing gemaakt te worden. Uitgangspunt hierbij is dat de nieuwe overkluizing constructief en esthetisch identiek is aan de bestaande overkluizing over moot 5 van de fietstunnel aan de noordzijde van het spoor. Wij voeren het betonwerk in onderaanneming uit voor KWS Infra Zwolle.

Overkluizing Nieuweweg Veenendaal

Ten behoeve van het project 'Reconstructie Nieuweweg-Noord' te Veenendaal bouwen wij voor KWS Infra Utrecht een betonnen overkluizing over de Zijdewetering in de Nieuweweg Noord te Veenendaal. Op een stalen damwand brengen wij betonnen landhoofden aan, waarop de prefab betonliggers worden gelegd. Op de randliggers wordt een gemetselde rand aangebracht, waar de leuning bovenop gemonteerd wordt.

Reconstructie Hengelder en gebiedsvisie Zevenaar

In de gemeente Zevenaar wordt momenteel gewerkt aan de herinrichting van de Hengelderweg (ViA15), waarbij de A15 op de A12 aangesloten wordt.  Eén onderdeel hiervan is de aanleg van een snelfietsroute en waterhuishouding Hengelder. In onderaanneming voor Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. bouwen wij een fietstunnel en een voetgangersbrug. De snelfietsroute wordt gecombineerd met een bestaande watergang 'de Hengelder Leigraaf'. Dit fietspad doorkruist de Hengelderweg en komt tussen de Edisonstraat en de A12.