Lopende projecten

Onderstaand ziet u een overzicht van onze lopende projecten. Klik op de foto of titel voor meer informatie.

Herinrichting Industrieplein Hengelo

Als onderaannemer voor het bouwteam 'Herinrichting Industrieplein te Hengelo' bouwen wij gewapend betonnen beekgoot van ca. 100 m1 lang met daar rondom heen een viertal betonnen zitbanken.

Erica prefab gemaal

In opdracht van hoofdaannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV hebben wij een prefab gemaal (in 2 delen) gemaakt aan de werkplaats.
Deze is op woensdag 17-04 op transport gezet naar de definitieve locatie in Erica, de 2 delen zullen ter plekke bovenop elkaar gezet worden.
Het gemaal heeft dan een totale hoogte (diepte) van 5,80 m1.

 

Apeldoorn - winkelcentrum Anklaar

 

Op 26-03 zijn we in onderaanneming van Dura Vermeer gestart in Apeldoorn met de inrichting van de omgeving t.b.v. het nieuwe winkelcentrum 'Anklaar'.
De eerste fase bestaat uit het aanbrengen van de damplanken, waar prefab betonnen hangschotten op worden aangebracht.

Deze schotten zijn bij ons aan de werkplaats geprefabriceerd en zijn voorzien van metselwerk.
In week 21 en 23 zijn de prefab betonelementen, voorzien van metselwerk, geladen en aan de kademuur in Apeldoorn gehangen. Het geheel begint vorm te krijgen!

 

 

 

 

Renovatie 3 bruggen Amersfoort

 

Voor de gemeente Amersfoort gaan wij een 3-tal bruggen renoveren in de wijk Schuilenburg. De huidige brugranden met leuningwerk voldoen niet meer aan de eisen en zijn in zeer slechte staat.

De bestaande wanden incl. kalkzandbreuksteen blokken worden verwijderd en er worden nieuwe schampranden incl. leuningwerk aangebracht. Aan de waterzijde worden de schampranden nadien voorzien van natuursteen elementen.

 

Het project is op 8 mei opgeleverd, wij zijn evenals de gemeente Amersfoort zeer tevreden met het eind resultaat.

 

Deventer - Brug Holterwegzone

In Deventer wordt een nieuw viaduct aangelegd in de Holterweg. Het viaduct bevindt zich over het fietspad tussen de Atalanta en de N344 Holterweg en wordt tegen het bestaande spoorwegviaduct aangebouwd.

Het werk is onderdeel van de ontwikkeling van de Holterwegzone, een gebied dat wordt ontwikkeld tot een bedrijventerrein inclusief ontsluitingsweg op dit terrein.

 

De werkzaamheden voor Aannemingsbedrijf Platenkamp bv bestaan uit:

 • Aanbrengen boorpalen
 • Aanbrengen landhoofden met structuurmatten in de wanden
 • Leggen prefab volstort-liggers
 • Afbouw dek met i.h.w. gemaakte ronde randliggers
 • Aanbrengen schampranden met leuningwerk etc.

De landhoofden zijn gestort en de liggers zijn gelegd.
De komende week zullen we starten met de afbouw van het brugdek.

 

Nieuwbouw HANOS hengelo

Voor de nieuwbouw van Groothandel HANOS te Hengelo bouwen wij onder andere een traditioneel gebouwde sprinklerkelder, dockshelters, funderingsbalken en poeren.

 

Zwolle- div. kunstwerken

Aan de Hasselterdijk te Zwolle, aan de kant van het Zwarte water, worden in de toekomst 5 watervilla’s gebouwd. Deze woningen zullen als kop van de wijk Frankhuis een architectonisch accent vormen aan het Zwarte Water.

Om dit te realiseren moeten er enkele kademuren, kribbes en grondwerkplateau’s gemaakt worden.

Aannemingsbedrijf Platenkamp BV maakt in onderaanneming voor Nonak – Dunnewindgroup de betonnen wanden om de stalen damwanden, voorzien van metselwerk en natuursteen hoekblokken.

Tevens realiseren wij enkele betonbanden en vloeren waar keerwanden voor nieuwe kribbes op komen te staan.

De werkzaamheden duren van week 37 t/m week 42 – 2018.

Nijverdal fietsbrug

In opdracht van de gemeente Hellendoorn gaat Platenkamp BV de bestaande fietsbrug in de Helmkruidlaan te Nijverdal, gelegen over de midden Regge, vervangen.

Deze brug dateert uit 1936 en is in 1945 door de Duitse troepen middels springladingen vernietigd. In 1949 is deze brug hersteld, maar inmiddels dusdanig verouderd dat hij aan vervanging toe is.

De bestaande brug bestaat uit 2 landhoofden met 4 tussensteunpunten. Hij wordt nu in 1 overspanning tussen 2 landhoofden opgebouwd.

 

De werkzaamheden bestaan voornamelijk  uit:

 • het volledig slopen van de bestaande brug, inclusief alle heipalen en landhoofden
 • het aanbrengen van nieuwe boorpalen
 • realiseren nieuwe landhoofden inclusief houten damwanden met taludbekleding
 • het leggen van prefab ligger
 • het aanbrengen van een nieuwe druklaag met schampranden, prefab randelementen en leuningwerk.
 • Het aanbrengen van goten en asfalt over de nieuwe brug.

 

De uitvoering start in week 36 van 2018 en eind 2018 moet de nieuwe brug gereed zijn.
In week 42 is de tweede laag van beide landhoofden gestort in Nijverdal. 
Op donderdag 8 november zijn de prefab-liggers gelegd, deze hebben een lengte van 29,60 m1 en zijn middels een tandem-lift op de plek gelegd.
Vrijdag 16 november is het brugdek gestort.