Lopende projecten

Onderstaand ziet u een overzicht van onze lopende projecten. Klik op de foto of titel voor meer informatie.

Deventer - Holterweg

In Deventer wordt een nieuw viaduct aangelegd in de Holterweg. Het viaduct bevind zicht over het fietspad tussen de Atalanta en de N344 Holterweg en wordt tegen het bestaande spoorwegviaduct aangebouwd.

Het werk is onderdeel van de ontwikkeling van de Holterwegzone, een gebied dat wordt ontwikkeld tot een bedrijventerrein inclusief ontsluitingsweg op dit terrein.

 

De werkzaamheden voor Aannemingsbedrijf Platenkamp bv bestaan uit:

 • Aanbrengen boorpalen
 • Aanbrengen landhoofden met structuurmatten in de wanden
 • Leggen prefab volstort-liggers
 • Afbouw dek met i.h.w. gemaakte ronde randliggers
 • Aanbrengen schampranden met leuningwerk etc.

 

De werkzaamheden zijn gestart in week 40-2018 en het werk is eind 2018 gereed.

Nieuwbouw HANOS hengelo

Voor de nieuwbouw van Groothandel HANOS te Hengelo bouwen wij onder andere een traditioneel gebouwde sprinklerkelder, dockshelters, funderingsbalken en poeren.

 

Zwolle- div. kunstwerken

Aan de Hasselterdijk te Zwolle, aan de kant van het Zwarte water, worden in de toekomst 5 watervilla’s gebouwd. Deze woningen zullen als kop van de wijk Frankhuis een architectonisch accent vormen aan het Zwarte Water.

Om dit te realiseren moeten er enkele kademuren, kribbes en grondwerkplateau’s gemaakt worden.

Aannemingsbedrijf Platenkamp BV maakt in onderaanneming voor Nonak – Dunnewindgroup de betonnen wanden om de stalen damwanden, voorzien van metselwerk en natuursteen hoekblokken.

Tevens realiseren wij enkele betonbanden en vloeren waar keerwanden voor nieuwe kribbes op komen te staan.

De werkzaamheden duren van week 37 t/m week 42 – 2018.

Lidwinabrug Zenderen

In opdracht van de gemeente Borne renoveert Platenkamp de bestaande Lidwinabrug in de Retraitehuisweg te Zenderen. Deze brug is gebouwd in 1932 en is gelegen over de Azelerbeek.

In het verleden maakte deze brug deel uit van de doorgaande weg richting Zenderen. 

Momenteel wordt deze brug alleen nog gebruikt voor de toegang tot het achterliggende perceel.

Uit onderzoek is gebleken dat de brug dusdanig verouderd en aangetast is, dat deze vervangen moet worden (zie ook foto van de onderzijde)

De gemeente Borne heeft besloten om alleen het tussenliggende betondek met opleggingen te vervangen en het bestaande metselwerk te behouden.

 

Platenkamp vervangt het tussenliggende betondek doormiddel van het loszagen van het dek, het aanbrengen van nieuwe opleggingen met breedplaten en hierop brengen wij een nieuwe druklaag aan.

Om toegang tot het achterliggende perceel te waarborgen is er een noodbrug over de Azelerbeek aangebracht.

De werkzaamheden zullen rond week 38 – 2018 afgerond zijn.

 

Nijverdal fietsbrug

In opdracht van de gemeente Hellendoorn gaat Platenkamp BV de bestaande fietsbrug in de Helmkruidlaan te Nijverdal, gelegen over de midden Regge, vervangen.

Deze brug dateert uit 1936 en is in 1945 door de Duitse troepen middels springladingen vernietigd. In 1949 is deze brug hersteld, maar inmiddels dusdanig verouderd dat hij aan vervanging toe is.

De bestaande brug bestaat uit 2 landhoofden met 4 tussensteunpunten. Hij wordt nu in 1 overspanning tussen 2 landhoofden opgebouwd.

 

De werkzaamheden bestaan voornamelijk  uit:

 • het volledig slopen van de bestaande brug, inclusief alle heipalen en landhoofden
 • het aanbrengen van nieuwe boorpalen
 • realiseren nieuwe landhoofden inclusief houten damwanden met taludbekleding
 • het leggen van prefab ligger
 • het aanbrengen van een nieuwe druklaag met schampranden, prefab randelementen en leuningwerk.
 • Het aanbrengen van goten en asfalt over de nieuwe brug.

 

De uitvoering start in week 36 van 2018 en eind 2018 moet de nieuwe brug gereed zijn.
In week 42 is de tweede laag van beide landhoofden gestort in Nijverdal. 
Op donderdag 8 november zijn de prefab-liggers gelegd, deze hebben een lengte van 29,60 m1 en zijn middels een tandem-lift op de plek gelegd.
Vrijdag 16 november is het brugdek gestort.