Platenkamp is een gecertifieerd aannemingsbedrijf

NEN-EN-ISO 9001:2015

Wij bezitten het officiële NEN-EN-ISO 9001 certificaat. De directie van Platenkamp wil middels dit managementsysteem zorgdragen voor de kwaliteits- en veiligheidsborging van haar activiteiten. Zo garanderen wij dat we onze bedrijfsprocessen op orde hebben en voldoen aan zowel de huidige wetgeving als de eisen en wensen van klanten en belanghebbenden.

Download                


VCA** 2017/6.0

Veiligheid staat bij al onze werkzaamheden voorop. Dit geldt voor onze medewerkers, maar ook voor anderen die bij een project betrokken zijn. Daarom werken wij volgens het VCA-systeem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en de geldende wet- en regelgeving. Platenkamp voldoet aan alle eisen die zijn gesteld in VCA** 2017/6.0.

Download                


Safety Culture Ladder versie 4.0

De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig & gezond handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

De SCL focust op het echte gedrag van de werknemers op het gebied van houding en gedrag. Er wordt specifiek gekeken naar bedrijfscultuur en belicht daarom andere aspecten dan systemen als ISO 45001 en VCA.

Het hanteren van de Safety Culture Ladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig en gezond werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten.

Aannemingsbedrijf Platenkamp is gecertificeerd voor trede 3.

Download                


CO2 prestatieladder

Platenkamp geeft prioriteit aan veiligheid, gezondheid, milieu en alle daarmee samenhangende aspecten. Daarom is een belangrijk onderwerp binnen ons bedrijf het CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Om de CO2-uitstoot te kunnen beheersen, wordt de CO2-Prestatieladder gehanteerd.
Dit instrument stimuleert bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen om CO2-bewust te handelen. Dat geldt voor de eigen bedrijfsvoering en de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie.
Aannemingsbedrijf Platenkamp is in het bezit van het CO2-bewust-certificaat niveau 5. 

Voor doorverwijzing naar de website van SKAO klik op deze link.

Downloads                


Sectorinitiatief brandstofreductie

Aannemingsbedrijf Platenkamp neemt actief deel aan de bijeenkomsten van de vereniging Brandstofreductie Noordoost Nederland.

Deze vereniging organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor bedrijven uit de aannemerij en GWW-sector om kennis en ideeën over brandstofreductie te delen en van elkaar te leren. De vereniging concentreert zich bewust op het brandstofverbruik omdat dit voor de deelnemers de grootste energieverbruiker is en daarmee ook de grootste bijdrage levert aan de CO2- uitstoot door deze bedrijven. Kortom, het is het meest relevante energievraagstuk voor deze bedrijven.

Via de bijeenkomsten worden deelnemers aangezet om actief aan de slag te gaan met het reduceren van het brandstofverbruik en om daarmee kosten en CO2-uitstoot te besparen. De sessies worden georganiseerd en gefaciliteerd door de vereniging en worden bij de deelnemende bedrijven georganiseerd. De koers en inhoud worden bepaald door een bestuur bestaande uit een aantal van de leden, met input van alle leden van de vereniging. Per bijeenkomst is ruimte om ervaringen en kennis te delen en worden de aanwezigen zelf aan het werk gezet met praktische vragen rond het verminderen van het brandstofverbruik.

Zie voor meer informatie: www.brandstofreductie.nl