Platenkamp is een gecertifieerd aannemingsbedrijf

NEN-EN-ISO 9001:2015

Wij bezitten het officiële NEN-EN-ISO 9001 certificaat. De directie van Platenkamp wil middels dit managementsysteem zorgdragen voor de kwaliteits- en veiligheidsborging van haar activiteiten. Zo garanderen wij dat we onze bedrijfsprocessen op orde hebben en voldoen aan zowel de huidige wetgeving als de eisen en wensen van klanten en belanghebbenden.

Download                


VCA** 2017/6.0

Veiligheid staat bij al onze werkzaamheden voorop. Dit geldt voor onze medewerkers, maar ook voor anderen die bij een project betrokken zijn. Daarom werken wij volgens het VCA-systeem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) en de geldende wet- en regelgeving. Platenkamp voldoet aan alle eisen die zijn gesteld in VCA** 2017/6.0.

Download                


CO2 prestatieladder

Platenkamp geeft prioriteit aan veiligheid, gezondheid, milieu en alle daarmee samenhangende aspecten. Daarom is een belangrijk onderwerp binnen ons bedrijf het CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Om de CO2-uitstoot te kunnen beheersen, wordt de CO2-Prestatieladder gehanteerd.
Dit instrument stimuleert bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen om CO2-bewust te handelen. Dat geldt voor de eigen bedrijfsvoering en de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie.
Aannemingsbedrijf Platenkamp is in het bezit van het CO2-bewust-certificaat niveau 3.

Downloads                


BRL3201

Aannemingsbedrijf Platenkamp voert al vele jaren betonreparatie werkzaamheden uit. Mede door deze ruime ervaring is de overgang naar de certificering een logische stap voor ons.
Inmiddels zijn wij sinds begin 2018 officieel gecertificeerd voor de nieuwe norm van het technisch repareren en beschermen van beton volgens BRL 3201.

Download                


Sectorinitiatief brandstofreductie

Onze organisatie is lid van het sectorinitiatief brandstofreductie in Noordoost-Nederland.
Alle leden zijn gecertificeerd volgens de CO2 Prestatieladder. Het initiatief voldoet aan de eisen die aan hen worden gesteld vanuit de CO2 Prestatieladder.

Tijdens informatieve bijeenkomsten is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren op het gebied van maatregelen om brandstof te besparen.