Privacybeleid

Privacy Statement – Aannemingsbedrijf Platenkamp BV

 

Aannemingsbedrijf Platenkamp BV, gevestigd aan Bornerbroeksestraat 111, 7621 AE Borne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://platenkamp-bv.nl
+31(0) 74 - 3841816

De Privacy Officer van Aannemingsbedrijf Platenkamp BV is te bereiken via administratie@platenkampbv.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemingsbedrijf Platenkamp BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Cookies

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@platenkampbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aannemingsbedrijf Platenkamp BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bij het opvragen van een offerte gaat u ermee akkoord dat wij u (eventueel) benaderen.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Aannemingsbedrijf Platenkamp BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Aannemingsbedrijf Platenkamp BV neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aannemingsbedrijf Platenkamp BV) tussen zit. 


Bewaartermijn persoonsgegevens

Aannemingsbedrijf Platenkamp BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personeelsgegevens, maximaal 5 jaar na uitdiensttreding
 • Bedrijf gerelateerde gegevens (incl. contactpersonen), maximaal 7 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.
 • Gegevens (w.o. e-mailadressen) verstrekt voor marketing en project doeleinden, onbeperkt tot moment van uitschrijven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemingsbedrijf Platenkamp BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aannemingsbedrijf Platenkamp BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken
Aannemingsbedrijf Platenkamp BV maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies eventueel uitzetten via uw browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Google Analytics maakt gebruik van onderstaande cookies.

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
Bewaartermijn: sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: sessie

Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aannemingsbedrijf Platenkamp BV en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@platenkampbv.nl.

Nadat we uw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Het kan zijn dat wij u vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aannemingsbedrijf Platenkamp BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@platenkampbv.nl

 

Solliciteren bij Aannemingsbedrijf Platenkamp BV

Wanneer u reageert op een van onze vacatures wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor processen waarvan u geen weet hebt. Daarom informeren wij u graag wat er met uw gegevens gebeurt.
Om uw sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we graag de volgende gegevens van u hebben:

 • Contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.)
 • Beschikbaarheid
 • Uitgebreide CV (met o.a. opleiding en werkervaring)

Verder geeft u door het insturen van uw sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).

We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) uw gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met uw informatie omgaan en zich houden aan alle regels.

We bewaren uw persoonsgegevens maximaal vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure.

 

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Of wilt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door Aannemingsbedrijf Platenkamp BV? Dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@platenkampbv.nl

 

Laatste update van deze verklaring: 1-5-2018