Platenkamp timmert al 105 jaar aan de weg!

Platenkamp bouwt al bijna 60 jaar waterbouwkundige betonwerken

Betonkelders, in het werk gestort met behulp van holle wanden en breedplaatvloeren

Renovatie van waterbouwkundige werken, bestaande uit: