Visie op duurzaamheid

De maatschappij zit in de transitie naar een volledig circulaire economie in 2050. De tussentijdse doelstelling is het halveren van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen, metalen en fossiele grondstoffen in 2030. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om deze doelstellingen te realiseren. Zowel binnen onze organisatie als op onze projecten. Onze ambitie is om deze doelstellingen eerder te realiseren dan de landelijk vastgestelde termijnen.

Om dit te realiseren is duurzaamheid en circulariteit verankerd in onze organisatie waarbij we zowel korte termijn als lange termijn doelstellingen opgesteld hebben. Daarbij kunt u denken aan hergebruik van materialen en middelen, het verder reduceren van de CO2-uitstoot en het samenwerken met partners die een duurzame en circulaire bedrijfsvoering nastreven.