CO2-reductie

Dat Platenkamp veel waarde hecht aan het terugdringen van de CO2-uitstoot blijkt wel uit het feit dat wij al sinds 2012 gecertificeerd zijn voor de CO2-prestatieladder trede 3. Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze CO2-uitstoot nóg verder te reduceren. Enkele maatregelen die wij getroffen hebben zijn:

 • Sinds 2018: Gebruik van 100% groene stroom op ons kantoor en op onze werkplaats.
 • Sinds 2022 zijn de volgende doelstellingen uitgevoerd: 
  • Gebruik van HVO20 in plaats van reguliere B7 diesel. Dit reduceert de uitstoot met ca. 18%.
  • Alle personen auto’s volledig elektrisch of hybride.
  • Aanleg van elektrische laadpalen op ons terrein.
  • Het in de arm nemen van een extern adviesbureau voor het verder verduurzamen van ons bedrijfspand.
  • Onderzoek gestart naar zonnepanelen om volledig zelfvoorzienend te worden.

Op de pagina ‘CO2 Prestatieladder’ kunt u alle desbetreffende informatie vinden.

Onze doelstellingen voor de komende jaren zijn:

 • Verder vergroenen van ons wagenpark en ons materieel.
 • Verder verduurzamen van ons bedrijfspand o.b.v. de rapportage van het adviesbureau.
 • Eind 2024: Minimaal 50% van onze bedrijfsbussen gebruikt HVO-100 diesel. Nu gebruiken we HVO-20 diesel. HVO-100 diesel heeft 90,3% minder CO2-uitstoot dan reguliere diesel. 
 • Behalen van trede 5 van de CO2-prestatieladder.
 • Aansluiten op platforms voor vraag en aanbod van bouwmaterialen zodat deze opnieuw ingezet worden.
 • Verhogen van de inzet van groene (hybride) aggregaten.

CO2-compensatie
We zetten zoveel mogelijk in op het reduceren van CO2-uitstoot. Helaas kunnen we niet gelijk de volledige uitstoot voorkomen. Dat deel wat we toch uitstoten, compenseren we zoveel mogelijk. Dit doen we onder andere door bijvoorbeeld bij iedere oplevering van een particuliere betonconstructie een cadeaubon te schenken voor de aanschaf van een boom in de tuin!