100 jaar Platenkamp 1910-2010

De eerste werken
Crisis, de oorlog en wederopbouw; van kleerhangers tot boerderijen
Waterwerken; bruggen, stuwen en rioolzuiveringen
Dick Platenkamp neemt het bedrijf over; drie broers in het bedrijf
Betonreparaties, renovaties, holle wanden en kelders
De laatste jaren; werken voor onder ander provincie, waterschap, gemeentes en projectontwikkelaars
100 jaar lang bouwen is alleen mogelijk door inzet en vakmanschap van alle medewerkers van vroeger tot nu.