Werkzaamheden

Naar overzicht

Betonrenovatie en onderhoud

Herstel, inspectie of onderhoud van beton nodig?

Voor diverse opdrachtgevers voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit. Zo mochten wij bijvoorbeeld in Amersfoort drie bruggen herstellen en in Zutphen diverse kademuren renoveren.

 

Herstel bruggen Platenkamp Amersfoort
Herstel bruggen Platenkamp Amersfoort
Renovatie kademuren Platenkamp Zutphen
Renovatie kademuren Platenkamp Zutphen
 

Platenkamp herstelt betonschade

Platenkamp voert betonreparaties uit conform de BRL3201 met de daarbij behorende CUR-aanbevelingen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het handmatig repareren van alle voorkomende soorten betonschades en het injecteren van scheuren.

Platenkamp verzorgt dagelijks onderhoud betonnen kunstwerken

Wij worden veelvuldig gevraagd voor het dagelijkse onderhoud van kunstwerken. Hierbij gaat het niet alleen om betonreparaties en onderhoud, maar kunt u ook denken aan:: verwijderen van begroeiing, reiniging, verwijderen graffiti, verhelpen van uitspoelingen en het aanbrengen van coatings.

Platenkamp inspecteert beton en brengt advies uit

Wij beschikken over de kennis, pontons en een inspectievaartuig om elk type kunstwerk te inspecteren op schade. Daarbij voorzien wij u van een degelijke en duurzaam advies.

Onderhoud en reparatie beton Platenkamp:

  • Reiniging kunstwerk
  • Reparatie betonschade
  • Verhelpen uitspoelingen
  • Aanbrengen coating beton
  • Renovatie bruggen
  • Herstel kades en damwanden
  • Herstel stuwen
  • Herstel in- en uitstroombedden
  • Waterdicht maken van kelders 
  • Etc.