Werkzaamheden

Naar overzicht

Rioolwaterzuiveringen

Platenkamp zorgt voor rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)

Wij zijn vaak op en rondom riool- en afvalwaterzuiveringen te vinden. Zo hebben wij onder meer  in Haarlo, Ootmarsum, Vriezenveen en Glanerbrug de RWZI’s gebouwd, verbouwd of er onderhoudswerkzaamheden aan uitgevoerd. Een onderdeel van het rioolwaterstelsel zijn de waterbergingen, zie hiervoor de pagina kelders en waterbergingen.

Voor technisch advies staan wij u graag te woord!

Bouw RWZI Platenkamp Vriezenveen (1)
Bouw RWZI Platenkamp Vriezenveen
Bouw RWZI Platenkamp Vriezenveen (2)
Bouw RWZI Platenkamp Goor
 

Werkzaamheden RWZI Platenkamp:

 • (Riool)watertransportleidingen
 • Drukrioleringssystemen
 • Nabezinktanks
 • Bergbezinkbassin
 • Verdeelwerk
 • Pompputten
 • Slibindikker
 • Rioolgemalen
 • Bergingsriolen
 • Systeemtanks
 • Infiltratievoorzieningen.
 • Uitbreiden/aanpassen (riool)waterzuiveringsinstallaties
 • Etc.