CO2 Prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is al een aantal jaar een hot item. De directie van Aannemingsbedrijf Platenkamp BV is van mening dat zij hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen en bewust keuzes moet gaan maken om een goede balans te vinden tussen People, Planet en Profit. MVO is voor elk bedrijf anders. Het hangt o.a. af v/d bedrijfssector, de bedrijfscultuur en de grootte v/h bedrijf. De directie heeft daartoe besloten om de CO2-Prestatieladder te implementeren in haar bedrijfsorganisatie.

Wat is de CO2-Prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder is een systeem dat inzicht geeft in de CO2 uitstoot van een bedrijf. Verder stimuleert de CO2-Prestatieladder tot het CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.
Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie.
In eerste instantie werd de CO2-Prestatieladder door Prorail ontwikkeld voor aanbestedingen in de spoorwegsector, maar al snel werden de mogelijkheden ook door andere opdrachtgevers gezien. Sinds enige jaren is de CO2-prestatieladder ondergebracht bij de SKAO
 
De CO2Prestatieladder bestaat uit 5 treden met 4 invalshoeken:
1) Inzicht in de eigen CO2-uitstoot;
2) Reductie van deze uitstoot;
3)Transparantie: communicatie over het beleid, de reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang;
4) Participatie: investeren in samenwerking, delen van kennis en gebruik maken van kennis.
 
In onderstaande tabel is onze uitstoot van afgelopen jaren weergegeven.
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-01
                     
Totaal 161,79 136,28 148,72 147,97 133,93 188,49 208,64 196.15 169,64 79,26
                     
scope 1 147,36 125,61 140,04 147,74 133,68 188,49 208,64 196.15 169,64 79,26
scope 2 14,43 10,66 8,72 0,23 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(In rood de aangepaste conversiefactoren op 04-01-2017)

Aannemingsbedrijf Platenkamp BV is sinds 2013 gecertificeerd voor trede 3.
Het certificaat en andere stukken m.b.t. de CO2-Prestatieladder zijn terug te vinden in het menu Downloads.